Redakcja

Redakcja czasopisma: Józef Młyński (redaktor naczelny), Marek Klimek Beata Ziębińska (zastępcy redaktora), Dominika Sozańska (sekretarz naukowy), Karolina Jarosz, Bogumiła Olejnik, Ewelina Zdebska, Grzegorz Sudoł (członkowie)

 

Redaktor tematyczny numeru 2023: Dominika Sozańska

Rada naukowa:

Norbert G. Pikuła, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej - przewodniczący:

Viktor Adamus (Uniwersytet Jagielloński)

Valentin Constantinov (Moldova State University, ”ION CREANGĂ” State Pedagogical University of Chișinău)

Marek Delong (Uniwersytet Rzeszowski)

Katarzyna Głąbicka-Auleytner (Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Małgorzata Gruchoła (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie)

Boguslavas Gruzevskis (Vilnius University, Lithuania)

Gulnora Hundley, (University of Central Florida, USA)

Krystyna Kmiotek (Politechnika Rzeszowska)

Roman Kochnowski (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Andrzej Kozera (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Berthold Löffler (Gesundheit und Pflege Hochschule Ravensburg-Weingarten, Niemcy);

Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)

Marek Rymsza (Uniwersytet Warszawki)

Władysław Majkowski (Akademia Polonijna w Częstochowie)

Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski)

Krzysztof Motyka, (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Yuriy Pachkovskyy (Uniwersytet Lwowski Ukraina);

Andrzej Pieczywok (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Marek Šmid (Uniwersytet Trnavski w Trnave Słowacja)

Mária Šmidová (Uniwersytet Trnavski w Trnave Słowacja)

Jan Stejskal (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

Janusz Sztumski (Uniwersytet Śląski)

Joanna Szczepaniak-Sienniak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Beata Zatwarnicka-Madura (Politechnika Rzeszowska)

Teresa Zbyrad (Uniwersytet Rzeszowski)