O Wydawcy

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostało utworzone w roku 1949, trzy lata po założeniu uczelni (wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej). Publikuje dorobek badawczy kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostarcza studentom pomoce dydaktyczne.

Od roku 1964 ukazują się Prace Monograficzne. W ramach serii publikowane są przede wszystkim rozprawy habilitacyjne oraz monografie, których autorzy wielokrotnie nagradzani byli za wybitne osiągnięcia naukowe.

Najważniejszym czasopismem Uniwersytetu Pedagogicznego są „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” (podzielone według dyscyplin naukowych – na przykład „Studia de Cultura”, „Studia Mathematica”).

Rocznie ukazuje się kilkadziesiąt nowych tytułów, reprezentujących niemal wszystkie dziedziny wiedzy. Każdy tom opiniowany jest do druku przez co najmniej dwóch cenionych specjalistów. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny publikacji.

 

Władze

Redaktor Naczelny
dr Dariusz Pohl
dariusz.pohl@uken.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Podchorążych 2, pokój 25
telefon12 662 67 56
wydawnictwo@up.krakow.pl