O czasopiśmie

Studia ad Didacticam Scientiarum Socialium Pertinentia” jest międzynarodowym periodykiem naukowym Uniwersytetu KEN w Krakowie ukazującym się od 2023 w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych. Od 2011 r.  ukazywał się jako  rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia” – i programowo określał zakres studiów dydaktycznych nad biologią z przypisaną dziedziną nauk społecznych, w których mieści się  pedagogika. Od 2023r. czasopismo został przypisane do Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych i wdawanie jest w językach konferencyjnych. Programowe założenia związane z czasopismem nadal utrzymują założenia dziedziny nauk społecznych.  Stanowi namysł  nad dydaktyką przyszłości nauk społecznych oraz namysł nad człowiekiem w obszarze jego aktywności społecznej, jego życiem  i aktywnością w naukach społecznych. Czasopismo skierowane jest szczególnie do środowisk akademickich, ale prezentuje również praktyczny wymiar nauki społecznej. Z tej racji skierowane jest do pedagogów, polityków, do każdego, kto zainteresowany jest sprawami  społecznymi, życiem obszarów społecznych. Dotyczy wymiany poglądów na temat zagadnień kluczowych w edukacji w obszarze badań naukowych i międzynarodowej rzeczywistości edukacyjnej. Konieczność badań teoretycznych i empirycznych dotyczących interdyscyplinarnego modelu nauk społecznych wpływających na: edukację społeczną, aktywność obywateli społeczeństwa – kulturę w społeczności globalnej, komunikację naukową: kompetencje absolwentów kierunków społecznych i deskryptory efektów kształcenia. Platforma dzielenia się wiedzą na łamach czasopisma pozwala naukowcom, edukatorom, politykom społecznym oraz studentom na wymianę doświadczeń i wyników badań. Badania pozostają osadzone w kontekście dziedziny nauk społecznych, co czyni z nich cenną analizę praktycznych uwarunkowań procesów edukacyjnych i społecznych. Zagadnienia prowadzone w obszarach nauk społecznych dotyczą: nauk o zarządzaniu i jakości, o polityce i administracji, o bezpieczeństwie, nauk pedagogicznych, socjologicznych, prawnych, prawa kanonicznego, oraz nauk o rodzinie i o zdrowiu.

SaDSSP to czasopismo o otwartym dostępie. Z tej racji zapewnia – otwarty dostęp – do swoich treści, kierując się bezpłatnym udostępnianiem swoich artykułów opinii publicznej. Studia ad Didacticam Scientiarum Socialium Pertinentia (SaDSSP) jest czasopismem recenzowanym. Każde zgłoszenie poddawane jest wstępnej oceniane przez Radę Redakcyjną, która kieruje również formalnym procesem recenzowania

ICV - PL   Slajd1              

                     CEEOL